תוכנית שנתית בתחום המתמטיקה
 

ספירה

גיל

יעדים

פעילויות מקדמות

 

5-4

הילדים:·       יתנסו ברצף המספרים באמצעות שרי משחק ודקלומים.
·       ספירה עד10
ספירה יורדת 0-5
השמעה חוזרת של שירים ודקלומים עם רצף המספרים עד 10.
משחקי תנועה

 

6-5

יתנסו ברצף המספרים באמצעות שרי משחק ודקלומים
ספירה עד 20
ספירה יודת מ0 - 10
השמעה חוזרת של שרים ודקלומיםעם רצף המספרים עד 20.
משחרי תנועה.

 

 

 

 

מנייה

גיל

יעדים

פעילויות מקדמות

 

5-4

הילדים:

·       ימנו את מספר הילדים החסרים.

·       ימנו את מספר האותיות בשמם ובשמות חבריהם.

·       ימנו חפצים שונים בגן בהתאם לפעילויות השונות.

·       מניה יורדת 5-0.

 

 

·       מנייה יום יומית של מספר הילדים החסרים בגן.

·       משחקי שולחן שמחייבים מנייה (תאם נא,לוטו...)

·       שירי משחק עם אביזרים מוחשיים.

 

 

6-5

·       ימנו את מספר הילדים הנוכחים. ימנו את מספר הילדים החסרים.

·       ימנו את מספר האותיות בשמם ובשמות חבריהם.

·       ימינו חפצים שונים בגן בהתאם לפעילויות השונות.

·       ימנו בזוגות עד 10 (2,4,6,8,10)

·       מניה יורדת 10-0.

·       מנייה יום יומית של מספר הילדים הנוכחים ומספר הילדים החסרים.

·       משחקי שולחן שמחייבים מנייה (תאם נא, לוטו, דומינו...)

·       שירי משחק עם אביזרים מוחשיים.

 

מספר סודר

גיל

יעדים

פעילויות מקדמות

 

5-4

הילדים:

·       ישחקו במשחקי קופסה לפי התור.

·       הילדים יסתדרו בטור ליציאה לפעילות.

·       יאמרו את רצף ימות השבוע.

·       יאזינו לספורים ושירים

(דירה להשכיר, מעשה בגזר)

 

·       לאפשר לילדים להחליט כיצד יתבצע הסבב במשחק

·       ללמד את הילדים משמעות טור.

.

 

6-5

 

 

·       ישחקו במשחקי קופסה לפי התור.

·       הילדים יסתדרו בטור ליציאה לפעילות.

·       יאמרו את רצף ימות השבוע.

·       יסדרו את רצף ימות השבוע.

·       יאזינו לספורים ושירים (דירה להשכיר, מעשה בגזר)

·       שיום שלבים בהכנת, עוגה, יצירה....

·       לאפשר לילדים להחליט כיצד יתבצע הסבב במשחק

·       ללמד את הילדים משמעות טור ושורה.

·       לחזור על ימות השבוע מדי יום.

·       לתלות את הכרטיס המתאים ליום בשבוע.

·       לספר לילדים סיפורים מתאימים.

 

 

השוואת קבוצות

גיל

יעדים

פעילויות מקדמות

 

5-4

הילדים:

·       יבחינו בן שוויונים לאי שוויונים.

·       יתנסו בזיהוי כמויות שוות.

 

 

 

·       לבחון שתי קבוצות וקביעת גודל הקבוצה על ידי מנייה.(כמות הסוכריות בשקית בהשוואה לילדי הגן.)

·       התאמת אבזרים לפעילות.

 

 

6-5

הילדים:

·       יבחינו בן שוויונים לאי שוויונים.

·       יתנסו בזיהוי כמויות שוות.

·       יתנסו במצבים שונים המאפשרים שימור מספר.

·       הילדים יכירו הרכבים שונים של מספרים.

·       הילדים יתנסו בבחינת כמויות באמצעות אומדן ובאמצעות מנייה.

 

 

 

·       לבחון שתי קבוצות וקביעת גודל הקבוצה על ידי מנייה.(כמות הסוכריות בשקית בהשוואה לילדי הגן.)

·       התאמת אביזרים לפעילות.

·       משחקי לוטו

·       הכנת משחקי מסלול.

·       הגננת תתייחס לצפוף ומפוזר בסביבת הגן.

·       פעילות אומדן בארגז החול.

 

 

 

ייצוג של כמויות

גיל

יעדים

פעילויות מקדמות

 

5-4

הילדים:

·       יכירו את מילות המספר.

·       יזהו ספרות

·       יצגו כמויות באופניות שונות.

·       יתנסו בייצוג נתונים בדיאגרמה.

 

·       ייצוג של כמויות בהתאם לנושאים שבו עוסקים.(מספר ילדים החוגגים יום הולדת...)

·       משחק דומינו בספרות ובנקודות.

·       ייצוג דיאגרמה- מי בא לגן.

·       הדרך שבא הגיע הילד לגן.

 

 

6-5

הילדים:

·       יכירו את מילות המספר.

·       יזהו ספרות

·       יצגו כמויות באופניות שונות.

·       יתנסו בייצוג נתונים בדיאגרמה.

·       יתנסו "בקריאת דיאגרמות

·       יתנסו בכתיבת הספרות

·       הכרת הסימנים > =<

·       ייצוג של כמויות בהתאם לנושאים שבו עוסקים.(מספר ילדים החוגגים יום הולדת...)

·       משחק דומינו בספרות ובנקודות.

·       כרטיסי ספרות.

·       משחק זיהוי ספרות בשקית אטומה.

·       מי בא לגן וכיצד.

 

 

פתרון בעיות

גיל

יעדים

פעילויות מקדמות

 

5-4

הילדים:

·       יתנסו בפתרון בעיות סטטיות של קשר בין החלק לשלם.

 

·       תאור מצב נתון לילדים ע"י הגננת.

 

 

6-5

·       יתנסו בפתרון בעיות סטטיות של קשר בין החלק לשלם.

·       יתנסו בבעיות דינמיות של שינוי.

·       יתנסו בבעיות של השוואה בין כמויות.

·        

·       העלאת בעיות תוך כדי פעילות הילדים.

 

 
 
 
 
 
 
 
תוכנית שנתית בתחום האורינות
 

תוכנית שנתית לקראת קריאה וכתיבה תשס"ח

 

גיל

תחום

יעדים

יעדים

5-4

מודעות פונולוגית

·        ייצרו חריזה

·        יפרקו מלים להברות,

·        ימזגו הברות למילים,

·        יזהו, יבדקו וישוו הברות

·        יחלקו מלים ליחידות צליליות.

·        ימזגו יחידות צליליות למילים.

·        יזהו ,יבודדו וישוו צירופים של עיצור ותנועה.

·        יזהו עיצורים פותחים וסוגרים של מילים בחלק מן העיצורים.

5-4

ידע על אותיות

·        יכירו חלק מהאתיות בשמן, כלומר יקשרו בן צורת האות לשמותיהן.

·        יכירו את רצף שמות האותיות באופן חלקי.

·        יכירו את רצף שמות האותיות במלואו: סדרת האלף בית.

·        יכירו את הקשר בין צורת האות לשמה.

·        יכירו את הקשר בן צורת האות לצלילים שהיא מייצגת עבור מספר אותיות ברמה של צירוף עיצור תנועה.

5-4

כתיבה

·        ייכתבו את שמם הפרטי לעיתם בשיבוש כיוון או צורה.

·        יכתבו מלים באותיות אקראי,

·        ישלבו כתיבה ילדית במשחק ובפעילות בחיי היום יום.

·        יכתבו את שמם ושמות אחדים נוספים בכתיב תקני,

·        יכתבו מלים בכתב פונטי חלקי.

 

5-4

קריאת מלים

·        יזהו שמות כתובים של חלק מילדי הגן,

·        יזהו מילים נפוצות בסביבת הגן.

·        יזהו מלים חוזרות בספר,

·        ינסו להתמודד עם קריאת מלים חדשות.

5-4

מילון

·        ירחיבו ויעשירו את אוצר המילים – שמות, פעלים ותארים באמצעות מילים מגוונות, מדויקות מופשטות ומעולמות תוכן שונים.

·        ימיינו ויגדירו פרטים על פי ממדים קטגוריאליים ופונקציונאליים,

·        יכירו שמות קטגוריות ותתי קטגוריות שונים

 
 
 
 
 
 
 
 


 

בנייה עיצוב אתר, הקמת אתרי אינטרנט באופן עצמאי או על ידי בונה אתרים, מחיר אטרקטיבי. תמיכה

           http://www.yeladudim.co.il/  
 
 
הזכויות והאחריות לתכני האתר גן הזית שייכים ל ליליאן סביקה בלבד
האתר עודכן לאחרונה בתאריך 10/08/2013
עד כה נצפו באתר 37814 עמודים