הכשרת בשר

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%AA_%D7%91%D7%A9%D7%A8

הכשרת בשרהיא פעולה שיש לבצע על פי ההלכהבבשרשנשחט כדי להכשירווכדי להימנע מאכילת דםהאסורה על פי היהדות. אם רוצים לאכול אותו חי - אין חובה להכשיר אותו.

הכשרת הבשר יכולה להתבצע בשני אופנים: מליחה וצלייה.

מליחה

המליחה נעשית אחרי השחיטהבבשר כדי להוציא ממנו את הדם ולהכשירו לבישול ואכילה. איסור אכילת דם אינו אלא בדם שפרש ממקומו. בשעת הבישול הדם פורש ממקום למקום ונאסר, לכן יש להוציאו לפני הבישול, ולמלח יש תכונה להוציא את הדם.

פעולות המליחה:

  • הדחה ושרייה- לפני המליחה מנקים את הבשר במים, כדי להוריד את הלכלוך. משרים את הבשר במים כחצי שעה כדי לרכך אותו, בשביל שהמלח יוכל לפעול טוב. לאחר מכן שוטפים את הבשר שוב על מים ונותנים למים לנזול כדי שלא ימיסו את המלח מיד.
  • מליחה- אחר כן מולחים את הבשר עם מלחעבה ומניחים אותו מעל כלי מנוקב או כלי שמונח באלכסון כדי שהדם ינזל. נוהגים למלוח את הבשר עם המלח במשך כשעה. בשעת הדחק כמו בזמן אירוח או לצורך שבת, ניתן לקצר את התהליך, אך לא לפחות מ-20 דקות. באם שרה הבשר בתוך המלח למעלה מ24 שעות, הוא נטרף, ואין דרך להכשירו.
  • הדחה- לאחר שעבר זמן המליחה צריכים לשטוף את הבשר עם מים. מדיחים את הבשר לפחות שלושה פעמים.

בשר ששהה שלושה ימים בלי מליחה, לא עוזר לו המליחה לאחר מכן בגלל שהדם התייבש כבר, בשר שעושים אותו צלי אין צריך מליחה שכן בכוח האש לשאוב את הדם. אבל נהוג לפזר עליו לפני הצלייה קצת מלח. כבדאין דרך להוציא את הדם שבו על ידי מליחה אלא נעשה כשר אך ורך על ידי צלייה.

צלייה

צלייהעל אשהיא אופן ההכשרה היחיד המותר לצורך אכילת איברים רוויים בדם כגון כבדאו בשר שלא הומלח שלושה ימים משחיטתו.
מלכתחילה אין צורך להמליח בשר שצולים אך לפי
מנהג כמה עדותממליחים מעט גם בשר שצולים כדי לסייע לדם לצאת.

ניקור

הכשרת בשר לאכילה, על ידי הוצאת החלבוגיד הנשהושומנו בידי מנקרים מוסמכים נאמר על זה בתורה "על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה (בראשיתלב, לב), וכן כתוב "כל חלב שור וכשב לא תאכלו" (ויקראז, כג).

אומנם שומנו של גיד הנשה מותר אבל משום שישראלקדושים הם נהגו בו איסור (חוליןצא, א). הוצאת החלבוהגיד דורשים ידע, והאנשים המוסמכים לכך נקראים ´מנקרים´. להכשרת הבשר יש להוציא גם את הדם, על ידי מליחהאו צלייה. 
 


 

הקמת אתרי אינטרנט באופן עצמאי או על ידי בונה אתרים, מחיר אטרקטיבי. תמיכה

           http://www.yeladudim.co.il/ 


הזכויות והאחריות לתכני האתר cooking שייכים ל cooking cooking בלבד
האתר עודכן לאחרונה בתאריך 07/08/2013
עד כה נצפו באתר 53449 עמודים